Към съдържанието


гр. Пловдив, Конгресен център на Международен панаир Пловдив
19, 20 и 21 октомври 2018 г.

За информация:
Васил Петров – 0899/ 190 200
e-mail:
  • speshnapediatria@abv.bg
  • laxconsult@abv.bg
Научна-практическа конференция на тема "спешна педиатрия"