Към съдържанието


С. Старосел, комплекс „Старосел“
29, 30 и 31 март 2019 г.

За информация:
Васил Петров – 0899/ 190 200
Петя Джоглова – 0899/ 190 210
laxconsult@abv.bg
Научна-практическа конференция на тема "спешна педиатрия"