Към съдържанието


НОВИ ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА –
05 - 07 септември 2020 г.


Уважаеми колеги,


Имам удоволствието да Ви поканя на Четвъртата национална среща на детските гастроентеролози и педиатрите, работещи в областта на детската гастроентерология в България.

Среща е посветена на дисфагията и нарушенията в храненето при децата. Голямата им честота определя и голямото им социално значение, тъй като оплакванията често са повод за значителни тревоги от страна на родителите. Тяхната изявата се среща от кърмачето до юношеската възраст. Диагностиката и лечението им нерядко са предизвикателство за специалистите, поради необходимостта да се изключат редица органични заболявания
.
Срещата ще протече съвместно с водещи специалисти по детска неврология, логопеди и детски хирурзи.

Д-р Иван Янков, дм

Научна-практическа конференция на тема "спешна педиатрия"