Към съдържанието


ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Спешна педиатрия”

Посветена на годишнини на
Професорите Иван Андреев и Иван Вапцаров

19-21.10.2018 год., Пловдив15:00 – 15:15 Откриване и приветствия – проф. М. Бошева
15:15 – 15:35 Проф. Иван Андреев и проф. Иван Вапцаров – двама титани на Българската педиатрия – проф. Б. Бойкинов

Първо заседание „Спешна педиатрия” – 19.10.2018 год.
Модератори – проф. И. Иванов, доц. И. Пачева, проф. Т. Шмилев


15:40–16:00 Пароксизмални състояния в детска възраст и мястото на електроенцефало – графията при диагностицирането им. – проф. И. Иванов, доц. И. Пачева
16:00–16:20 Диарии в детската възраст – причини, последствия и световни препоръки за лечение“– проф. П. Переновска
16:20–16:40 Практически подход при остро възникнала хемипареза в детска възраст – доц. Ил. Пачева и кол.
16:40–17:00 Диагностично–терапевтично поведение при повишено вътречерепно налягане – д-р М. Панова
17:00–17:20 Tasectan® и Tasectan® Duо в терапията на диарийния синдром – проф. М. Стойчева
17:20–17:40 Мястото на карбоцистеин в педиатрията – проф. М. Бошева
17:40–18:00 Неврологични заболявания изявени с гръдна болка – доц. И. Генева
18:00–18:25 Скрининг при деца с нарушение в растежа – подход и насоки – доц. Калева
18:25–18:45 Ревматична болест – къде се намираме сега? – д-р Д. Христова, д-р Е. Станкова, доц. Й. Узунова
20:00 Коктейл „Добре дошли на участните във форума“

УЧИЛИЩЕ:

„Хронична белодробна патология в детска възраст”


20.10.2018 год.Второ заседание 20.10.2018 год.
Модератори: проф. П. Переновска, проф. П. Минчев, д-р К. Кетев


09:00–09:20 Анонс на специалиста: Проблемни въпроси за решаване в областта на хроничната белодробна патология в детска възраст – проф. П. Минчев
09:20–09:40 Мястото на ФИД при диагностиката на хроничните белодробни заболявания у децата – д-р К. Кетев, проф. Б. Маринов
09:40–10:00 Нов безопасен метод за противодействие на диарията от Abocа – доц. А. Мангъров
10:00–10:30 Негативни аспекти от антибиотичната терапия. Изчерпват ли се само до ААД и можем ли да ги неутрализираме? – доц. Н. Сапунджиев
10:30–10:50 Торакална ехография – възможности в детска възраст – д-р В. Страхинова
10:50–11:10 Какво (не)знаем за детските алергии? – д-р А. Антонова
11:10–11:30 Генетични аспекти на някои белодробни заболявания – д-р Д. Митева,доц. Г. Петрова, проф. П. Переновска
11:30–11:50 Нови подходи в профилактиката на грипа – проф. П. Переновска
11:50–12:10 Вродена кистична аденоматозна малформация – проф. П. Переновска
12:10–12:30 Как бактериите разговарят с антибиотиците? – проф. М. Стойчева
12:30–12:50 Дихателна рехабилитация – д-р Б. Джурджев, проф. Е. Илиева
12:50–13:10 Неинвазивна белодробна вентилация при хронична дихателна недостатъч–ност – възможности в педиатрията – д-р К. Чифлигаров, проф. Ч. Стефанов
13:10–14:30 ОБЯД

Трето заседание – 20.10.2018 год.
Модератори – проф. М. Бошева, доц. Г. Петрова, доц. Р. Маркова


14:30–14:50 Най–нови постановки във връзка диагностиката и терапията на муковисци – дозата – доц. Г. Петрова
14:50–15:10 Синобронхити в детска възраст – проф. П. Минчев
15:10–15:30 Последно поколение синбиотик от Нобел Фарма – нова форма – доц. Р. Георгиева
15:30–15:50 Бронхопулмонална дисплазия – проблеми след изписване на детето от неонатологично отделение – доц. Р. Маркова
15:50–16:10 Биологични иновации на Bioderma ръка за ръка с терапията на атопичен дерматит и пруритус – доц. Р. Янкова
16:10–16:30 Възможности на HRCT при диагностиката на хроничните белодробни заболявания – доц. М. Недевска
16:30–16:50 Проблемът кашлица и начини за неговото решаване – Димекс и Туспан – традиция и доказано качество в лечението на кашлицата – проф. Т. Шмилев
16:50–17:10 Дихателни нарушения по време на сън – доц. К. Терзийски
17:10–17:30 Актуален подход при болкови синдроми в детската възраст“ – доц. А. Кацаров, д-р Г. Евгениев, д-р Г. Попова.
17:30–17:50 Белодробни прояви при ГЕРБ – проф. М. Бошева
17:50–18:10 Белодробни тумори у децата – проф. И. Христозова
18:10–18:30 Хепатопулмонален синдром и портопулмонална хипертония в детска възраст – д-р М. Байчева
18:30–18:50 Детска интерстициална белодробна болест – уникални нозологични единици във възрастта до 2 год. – проф. Т. Шмилев, д-р К. Кетев
Обсъждане
20:00 Официална вечеря

Четвърто заседание „Спешна педиатрия” – 21.10.2018 год.
Модератори: доц. А. Дашева, д-р И. Паскалева и проф. А. Йонков


09:00–09:20 Белодробен тромбоемболизъм – доц. Л. Маринов
09:20–09:40 Възпалителни сърдечни заболявания – доц. А. Дашева
09:40–10:00 Поведение при чужди тела в храносмилателната система – проф. А. Йонков
10:00–10:20 Спешни състояния в детската урология – д-р С. Пеев
10:20–10:40 Анализ на грешките допускани в спешната педиатрична практика – проф Зл. Петрова
10:40–11:00 Бързи методи за микробиологична диагностика на инфекциите – д-р Ленгерова, д-р Й. Калчев, проф. М. Мурджева
11:00–11:20 Нови антидоти в педиатричната токсикология – д-р И. Паскалева, проф. Т. Шмилев
11:20 Обсъждане и закриване на конференцията
Научна-практическа конференция на тема "спешна педиатрия"