Към съдържанието


Kонференция
ДНИ НА ДЕТСКАТА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
И
УЧИЛИЩЕ ПО ПЕДИАТРИЯ - НЕОНАТОЛОГИЯ
Предварителна програмаУЧИЛИЩЕ ПО ПЕДИАТРИЯ - НЕОНАТОЛОГИЯПредвидили сме да бъдат разгледани интересни теми, вкл. и на клинични случаи, свързани с тях:
• Фармакокинетика и фармакодинамика на лекарствените средства в периода на новороденото
• Кардиопулмонална ресусцитация в родилна зала
• Транспорт на новородено дете в критично състояние
• Инфекции на новороденото
• Жълтеници в неонаталния период
• Интерстициална белодробна болест изявена в периода на новороденото
• Какво да направим в родилния дом, за да бъдат децата кърмени
• Критични кардиопатии у новороденото
• Повръщането у новороденото
• Неонатална неврология
• Неонатална нефрология
• Метаболитни заболявания изявени в неонаталния период
• Късно проследяване на деца с тежка степен на недоносеност
• Бронхопулмонална дисплазия


ДНИ НА ДЕТСКАТА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ


29 март 2019 г.


1. Откриване на Конференцията
2. Некротизиращ ентероколит – етиология, клиника и консервативно лечение (доц. Мумджиев)
3. Некротизиращ ентероколит – оперативно лечение (проф. Йонков)
4. Некротизиращ ентероколит - профилактика (д-р Харутюнян)
5. Мекониум илеус (проф. Недкова)
6. Възпалителни чревни заболявания - усложнения и възможности за консервативно лечение (д-р Шентова)
7. Възпалителни чревни заболявания – показание за хирургични лечение (д-р Славов)
8. Симпозиум посветен на Късото тънко черво
- Синдром на късо-тънко черво – усложнения и консервативно лечение (д-р Байчева)
- Синдром на късо-тънко черво – възможности за хирургично лечение (д-р Георгиев)
- Тотално парентерално хранене при СКТЧ (д-р Янков)
9. Дискусия

30 март 2019 г.


1. Еозинофилен езофагит (доц. Пантелеева)
2. Атрезия на хранопровода (доц. Шивачев)
3. Атрезия на хранопровода -терапия на следоперативните прояви (д-р Панайотова)
4. Хипертрофична пилорна стеноза (проф. Стефанова)
5. Хипертрофична пилорна стеноза – (д-р Янков)
6. Гастро-езофагеален рефлукс (д-р Лазарова)
7. Хирургично речение на ГЕР (Пирогов)


Обяд1. Портална хипертония – диагностика и медикаментозно лечение (доц. Узунова)
2. Портална хипертония – оперативно и интервенционално лечние (проф. Спасов)
3. Аномалии на жлъчното дърво – диагностика и консервативно лечение(д-р Хаджийски)
4. Аномалии на жлъчното дърво (Пирогов)
5. Алергия към хранителни протеини – консервативно и диетично лечение (доц. Георгиева)
6. Закриване на конференцията
Научна-практическа конференция на тема "спешна педиатрия"