Към съдържанието


П Р О Г Р А М А

Училище “Неонатология за педиатри”
29-31.03.2019 год., с. Старосел
29 март 2019 год.15:00 Защо „Неонатология за педиатри“? – проф. T. Шмилев
15:20 – 15:40 Входящ тест
Първо заседание - модератор проф. Мая Кръствева
16:00 – 16:30 Фармакокинетика и фармакодинамика на лекар¬ствените средства в периода на новороденото - доц. Д. Делев
16:30 – 17:00 Първична реанимация на новороденото - проф. М. Кръстева
17:00 – 17:30 Транспорт на новородено дете в критично състояние проф. Б. Слънчева
17:30 – 18:00 Инфекции на новороденото – доц. Р. Георгиева
18:00 – 18:30 Интерстициална белодробна болест в периода на новороденото - проф. Т. Шмилев
18:30 – 19:00 Какво трябва да направим в периода на новороде¬ното, за да кърмят майките децата си – А. Демирева
19:00 Въпроси, отговори, коментари
20:00 Вечеря


30 март 2019 год.


Второ заседание - модератор доц. Хр. Мумджиев, доц. Пантелеева
09:00 – 09:20 Еозинофилен езофагит – доц. Пантелеева
09:20 – 09:40 Хепато-ренален синдром - доц. Гайдарова
09:40 – 10:00 Алергия към хранителни протеини – консерватив¬но и диетично лечение - доц. Георгиева
10:00 – 10:30 Жълтеници в периода на новороденото – доц. В. Атанасова
10:30 – 10:50 Ентерално хранене на недоносените - предизвика¬телства и дилема при хранителна терапия. Серията Aptamil - гъвкавост и ефективни решения.“ - проф. Б. Слънчева
10:50 – 11:20 Вродени метаболитни заболявания изявени в пе¬риода на новороденото – проф. Р. Тинчева
11:20 – 11:40 Скрининг за диагностика и лечение на деца с нару¬шения в растежа - подход и насоки - доц. Н. Калева
11:40 – 12:10 Приложение на пробиотици през неонаталния период - проф. М. Кръстева
12:10 – 12:40 Повръщане у новороденото – д-р И. Янков
12:40 – 13:00 Въпроси
13:00 – 14:30 Обяд
Трето заседание - модератор проф. Тоньо Шмилев
14:30 – 15:00 Рискови фактори за развитие и проследяване на децата с бронхопулмонална дисплазия - д-р Р. Масларска, д-р М. Калайджиева
15:00 – 15:30 Критични кардиопатии на новороденото
д-р Д. Печилков, д-р В. Драгнева
15:30 – 16:00 Късно проследяване на рисковите новородени деца доц. Хр. Мумджиев
16:00 – 16:30 Поведение при гърчове в периода на новороденото д-р М. Панова, д-р Ф. Гълъбова
16:30 – 17:00 Неонатална нефрология – д-р П. Маркова
17:00 – 17:30 Въпроси, отговори, коментари
17:30 – 18:10 Изходящ тест
20:00 Вечеря

П Р О Г Р А М А

Дни на Детската Гастроентерология
29-31.03.2019 год., с. Старосел
29 март 2019 год.


15:00 Откриване на Конференцията
Модератори: доц. Георгиева, доц. Шивачев
15:20 – 15:40 Некротизиращ ентероколит – етиология, клиника и консервативно лечение - доц. Мумджиев
15:40 – 16:00 Некротизиращ ентероколит – оперативно лечение д-р В. Дачев
16:00 – 16:20 Некротизиращ ентероколит - профилактика д-р A. Харутюнян
16:20 – 16:40 Мекониум илеус - проф. Недкова
16:40 – 17:00 Мекониум илеуса като хирургично заболяване д-р Д. Митковски
17:00 – 17:20 Възпалителни чревни заболявания - усложнения и възможности за консервативно лечение д-р Кофинова
17:20 – 17:40 Възпалителни чревни заболявания – показание за хирургични лечение - д-р Рангелов
Модератори: д-р проф. Недкова
17:40 - 18:10 Симпозиум посветен на Синдрома на късото тънко черво
Синдром на късо-тънко черво – усложнения и консервативно лечение - д-р Байчева
Синдром на късо-тънко черво – възможности за хирургично лечение - д-р Толекова
Съставяне на разтвори за тотално парентерално хранене при СКТЧ - д-р Янков
18:45 – 19:15 Симпозиум „Такеdа“
Revestive – нов подход към консервативното лечение на СКТЧ
19:15 Дискусия
20:00 Вечеря

30 март 2019 год.


Модератори: доц. Пантелеева,
9:00 – 9:20 Еозинофилен езофагит - доц. Пантелеева
9:20 – 9:40 Хепато-ренален синдром - доц. Гайдарова
9:40 - 10:00 Алергия към хранителни протеини – консерватив¬но и диетично лечение - доц. Георгиева
10:00 – 10:30 Жълтеници в периода на новороденото – доц. В. Атанасова
10:30 – 10:50 Ентерално хранене на недоносените - предизвикателства и дилема при хранителна терапия. Серията Aptamil - гъвкавост и ефективни решения.“ - Б. Слънчева
10:50 – 11:20 Вродени метаболитни заболявания изявени в пе¬риода на новороденото – проф. Р. Тинчева
11:20 – 11:40 Скрининг за диагностика и лечение на деца с нару¬шения в растежа - подход и насоки - доц. Н. Калева
11:40- 12:10 Приложение на пробиотици през неонаталния перио - проф. М. Кръстева
12:10 – 12:40 Повръщане у новороденото – д-р И. Янков
12:40 – 13:00 Въпроси
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 14:30 Симпозиум „Такеdа“ Ролята на детските гастроентеролози и хирурзи за ранната диагноза при пациенти със Синдром на Hunter - доц. Авджиева
Модератори: проф. Стефанова, доц. Узунова
14:30 – 14:50 Атрезия на хранопровода - д-р Мутафчиева
14:50 – 15:10 Атрезия на хранопровода -терапия на следопера¬тивните прояви -д-р Панайотова
15:10 – 15:30 Хипертрофична пилорна стеноза - проф. Стефанова
15:30 – 15:50 Хипертрофична пилорна стеноза – предизвикател¬ства на ехографската диагностика - д-р Янков
15:50 – 16:10 Хирургично речение на ГЕР - д-р Атанасова
16:10 – 16:30 Портална хипертония – диагностика и медикамен¬тозно лечение - доц. Узунова
16:30 – 16:50 Портална хипертония – оперативно и интервен¬ционално лечние - проф. Спасов
16:50 – 17:10 Аномалии на жлъчното дърво – диагностика и кон¬сервативно лечение - д-р Хаджийски
17:10 – 17:30 Аномалии на жлъчното дърво - д-р Мутафчиева
17:30 – 17:50 Синдромни полипози в детска възраст - от теория¬та към практиката - д-р Гроздева
20:00 Вечеря
Научна-практическа конференция на тема "спешна педиатрия"