Към съдържанието


Осма национална конференция по Спешна Педиатрия
гр. Пловдив, Конгресен център на Международен панаир Пловдив
19, 20 и 21 октомври 2018 г.


Такса участие за лекари регистрирани и заплатили:
  • До 7 октомври 2018 г.: 114,00 лв.
  • След 7 октомври 2018 г. или на място на събитието (необходимо е при плащане на място да се подаде предварителана заявка по e-mail: laxconsult@abv.bg или speshnapediatria@abv.bg): 144,00 лв.
Таксата участие включва:
  • Достъп до лекционната зала
  • Конферентни материали
  • вечери на 19 и 20 октомври
  • Обяд на 20 октомври
  • кафе паузи
Банкова сметка:

Банка: Юробанк България АД - клон Благоевград,
офис Kресна "ЛАКС КОНСУЛТ" ЕООД

IBAN: BG65 BPBI 7922 1011 5125 01

BIC код: BPBIBGSF

При плащане по банков път, моля изпращайте данните за фактура
на speshnapediatria@abv.bg. Желателно е, фактурите да се издават в 5 дневен срок след плащането.
Научна-практическа конференция на тема "спешна педиатрия"