Програма

Четиринадесета конференция за педиатри и ОПЛ

„Спешна педиатрия”

18-20 октомври 2024

гр. Поморие к-с Wave Resort

Основните теми, които ще бъдат разгледани:

1.  „Спешни състояния в доболничната педиатрична практика“

2. „Съдова патология у децата“

3. „Персонализиран подход в педиатричната медицина“

4. „Вариа“

5. Постерна сесия – „Интересни клинични наблюдения“