Програма

12-та Национална педиатрична конференция

„Спешна педиатрия“, 7-8-9 Октомври 2022 г.,

комплекс „Wave Resort“, гр. Поморие

ПРОГРАМА

1-ва Сесия  „Спешна педиатрия“ – 1500 – 1855 ч. 7.10.22г.

Модератори – доц. И. Цочева, доц. Р. Маркова, проф. Т. Шмилев

1500–1515 Благомир Здравков1, Марио Бакалов2, 1СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“- София; 2Звено за разследване на авиационни инциденти, Франкфурт, Германия – „Пациентска безопасност в спешната педиатрия“.

1515–1530 Светла Атанасова, Началник на ДСО УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „25 години Отделение спешна медицина, звено педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – проблеми и какво е необходимо, за да ги преодолеем“.

1530–1545 Ирен Цочева, Началник Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, София – „Педиатричният триаж в спешната медицина“.

1545–1600 Димитър Печилков, Вилиана Драгнева, Л. Симеонов, Клиника по детска кардиология, НКБ, София – „Принципи на антикоагулантната и антиагрегантната терапия в детска възраст“.

1600–1615 Иван Литвиненко, Г. Тачева, катедра по педиатрия МУ-София, СБАЛДБ „проф. И. Митев“, София – „Спешни неврологични състояния при деца“.

1615-1630 Рада Маркова, Първа детска консултативна клиника, София, МУ-Плевен – „Поведение при белодробно кървене в детска възраст“.

1630-1645 Пенка Петлешкова,  Катедра по АГ, МУ-Пловдив, Отделение по неонатология УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Неонатална болка – диагностика и лечение“. 

1645-1705 Деница Кофинова – Фирмена презентация на Суикс Биофарма “Прогресивна фамилна интрахепатална холестаза”.

1705-1720 Полина Костова, Клиника по педиатрия УМБАЛ“Александровска“, София – „Алергия към антибиотиците“.

1720-1740 Светлана Тусчиева – Фирмена презентация на Аксон България „Хранителни решения за кърмачета и малки деца – Aptamil с пребиотици, НМО и постбиотици“

1745-1800 Светлана Велизарова, Н. Габровска, А. Спасова, А. Галачева СБАЛДБ „проф. Иван Митев“, София – „Аспирация на чуждо тяло, едно от най-спешните състояния в детска възраст“.

1800-1820 Рада Маркова – Фирмена презентация на Органон „Дихателни алергии – съвременен поглед и терапевтично поведение“

1820-1835 Ивелина Нейчева1, И. Паскалева1,2, К. Кетев1,3, З. Халил1, И. Илиева1,                И. Иванов1,2, Т. Шмилев1,2, 1Интензивно отделение, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив;  2Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив; 3Симулационен център, МУ-Пловдив  – „Проблеми и поведение при деца на продължитена апаратна вентилация“.

1835-1855 Иван Янков – фирмена презентация на Суикс Биофарма „Болес на Гоше“

1855-1910 Тоньо Шмилев, Катедра педиатрия и медицинска генетика МУ-Пловдив, МЦ „Пловдимед, Пловдив – „Munchausen Syndrome by Proxy“.

Дискусии  

900 – 920 ч. 8.10.2022 г. Откриване на конференцията – проф. М. Бошева, доц. Мария Спасова, проф. Т. Шмилев

Поклон с едноминутно мълчание за всички медици починала по време на КОВИД епидемията.

Приветствия от гости на конференцията

2-ра сесия „Спешна педиатрия“ 920–1025 ч. 8.10.22г.

Модератори – проф. П. Стефанова, проф. О. Бранков

920-935 Огнян Бранков, Аджибадем Сити Клиник, Болница „Токуда“ – „Остра и хронична коремна болка, през погледа на детския хирург“

935-950 Пенка Стефанова1,3, Д. Дачев1,3, И. Янков1,4, МУ-Пловдив, 1.Катедра пропедевтика на хирургическите болести, 2.Катедра педиатрия и медицинска генетика, 3.Клиника по детска хирургия, 4.Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Диагностика и терапевтично поведение при чуждите тела в ГИТ на деца“.

950-1005 Мирослава Бошева, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ, МФ Пловдив, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Педиатрите сме всеотдайни, но дали винаги сме ефективни?“

1005-1025 “Т. Итова – фирмена презентация на Сандоз България “Актуален подход при респираторни инфекции“

Дискусии

3-та Сесия „Проблеми на детската онкохематология“ – 1030–1300 ч. 8.10.22г. Модератори – доц. М.Спасова, доц. Б.Аврамова,
проф. Добрин Константинов

1030-1100 Милен Минков. Ръководител клиника по педиатрия, болница Флоридсдорф, Виена, Австрия, Катедра педиатрия, Зигмунд Фройд Частен Университет, Виена, Австрия, Международен референтен център за Лангерхансова хистиоцитоза, Научно-изследователски институт по детска онкология „Света Анна“, Виена, Австрия –  „Клинични варианти на синдрома на активиране на макрофагите“

1100-1115 Даниела Авджиева, Ръководител Катедра по педиатрия, МУ-София, Началник отделение по клинична генетика, СБАЛДБ „проф. Иван Митев, София – „Вродени грешки на обмяната с повишен риск от злокачествени заболявания“

1115-1130 Хасан Бурнусузов, Н. Спасов, М. Спасова, Л. Иванова, И. Мумджиев, И. Христозова, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Възможности на имунотерапияга при остра лимфобластна левкемия“.

1130-1150 Атанас Банчев – фирмена презентация на Сандоз България „Скрининг при таласемии“

1150-1205 Мая Йорданова, И. Георгиева, Трансплантационно отделение, Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна“, София – „Грижи за пациенти с костно-мозъчна трансплантация в педиатричната практика“

1205-1225 Т. Томов – Фирмена презентация на Евофарма „“Имуномодулация с пробиотик – възможно ли е? С какви клинични данни разполага L. reuteri Protectis и коя е оптималната комбинация?

1225-1240 Б. Аврамова, Таня Христова, М. Йорданова, Д. Константинов, Хематологично отделение, Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна“, София – „Инфекциозни усложнения след трансплантация на ХСК при деца с онкологични заболявания“.

1240-1300 Мария Спасова – Фирмена презентация наСандоз България „Ферупантил 180 мг филм-таблетки“

Дискусии

ОБЯД

4-та Сесия „Проблеми на детската онкохематология“ 1440–1625 ч. 8.10.22 г.

Модератори – доц. М. Йорданова, проф. И. Литвиненко, проф. Вл. Спасов

1440-1455 Милена Белчева, Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Света Марина“ Варна, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ-Варна – „Кардиоваскуларен риск след успешно лечение на деца с Остра лимфобластна левкемия и Хочкинов лимфом“.

1455-1510 Христо Шивачев, П. Мутафчиева, Началник клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София – „Тактиката на хирурга при най-честите солидни злокачествени новообразувания при детето“

1510-1525 Мария Спасова, Х. Бурнусузов, Н. Спасов, Л. Иванова, И. Христозова, И. Мумджиев, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Прицелна и имунотерапия при солидни тумори в детска възраст“.

1525-1540 Неофит Спасов, М. Спасова, Х. Бурнусузов, Л. Иванова. И. Христозова, И. Мумджиев, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Опитът ни от лечението с Larotrectinib при инфантилен фибросарком“.

1540-1555 Петър Шивачев, К. Ганева, МЦ Клиника Нова, Варна – „Диагностика и лечение на туморите на сърцето“.

1555-1610 Боряна Аврамова, Началнк хематологично отделение,Клиникаподетскаклиничнахематологияи онкология,УМБАЛ „Царица Йоанна“, ИСУЛ – „Ранни усложнения, налагащи спешна диагноза и терапия, при деца с големи медиастинални тумори“.

1610-1625 Геновева Тачева, И.Литвиненко, катедра по педиатрия МУ-София, СБАЛДБ „проф. И. Митев“, София – „Спешни неврологични усложнения при деца със злокачествени заболявания“.

5-та Сесия „Проблеми на детската онкохематология“ 1625–1805 ч. 8.10.22 г.

Модератори проф. И. Иванов, д-р М. Белчева, проф. Хр. Шивачев

1625-1640 Атанас Банчев, Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна“, София – „Новости в хемофилната грижа – отвъд заместителната терапия“.

1640-1700 Д. Вълев – фирмена презентация на Сандоз България „Терапевтичен подход при инфекции на долния респираторен тракт“.

1700-1715 Катя Сапунарова, Т. Денева, Първа катедра по вътрешни болести, МУ, МФ; Унидерситетска клинична лаборатория, МУ, ФФ – П ловдив, Отделение по хематология, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Серумен профил на маркери на костния кръговрат при пациенти с трансфузионно зависима бета таласемия – връзки с параметрите на таласемичното заболяване и тежестта на остеопорозата“.

1715-1735 Иван Иванов – фирмена презентация на Суикс Биофарма “Болест на Помпе“

1735-1750 Милка Дикова, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, София – „Възможностите за мониториране на периоперативната кръвозагуба в детска възраст“.

1750-1805 Маргарита Габровска – доктор по философия, Секция “Етически изследвания” при Институт по философия и социология, БАН – „Морални аспекти на педиатричните палиативни грижи: достойнство и уязвимост“.

Дискусии  

5-та сесия „Varia“ 900 – 1200 ч. 9.10.22 г.

Модератори – доц. М.Аршинкова, доц.  Е. Костадинова доц. П. Шивачев

900-915 Маргарита Аршинкова, И. Модева, Н. Янева, О. Славчева-Проданова, Р. Савова, Отделение по диабет, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ -София, МУ-София – „Ролята на съвременните технологии за контрола на глюкозната вариабилност и намаляване риска от тежки остри усложнения при децата с тип 1 захарен диабет“.

915-930 Маргарита Панова, И. Пачева, К. Габерова, Р. Йорданова, И. Соткова, И. Иванов, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ, МФ Пловдив, Клиника по педиатрия и генетични болести, Звено детска неврология, УМБАЛ Пловдив – „Мозъчно-съдови аномалии в детка възраст“.

930-945 Емилия Костадинова1, Цв. Цонкова1, Ив. Божкова1, Св. Ангелова2, Сп.Станилова3; 1Клиника по Педиатрия, 2Лаборатория по Вирусология, УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович“ Стара Загора, 3Катедра по Молекулярна биология, генетика и имунология, МФ на ТУ Стара Загора – „Диагностични проучвания при вирус асоциирани бронхо-пулмонални инфекции с обструктивен синдром във възрастта до 5 години“.

945-1000 Иван Иванов, Ръководител на катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Началник клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Мозъчно херниране“.

1000-1015 Здравка Тодорова, Отделение по ендокринология, СБАЛДБ „проф. Иван Митев“, София – „Алгоритъм за поведение при момчета и юноши с гинекомастия“.

1015-1030 М. Ганева, А. Телчарова, А. Димитрова, Д. Христова, К. Темелкова, Т. Василев, В. Костова, Стефан Стефанов; Клиника по ревматология, кардиология и хематология, СБАЛДБ, МУ, София – „Мултисистемен възпалителен синдром при деца – опитът на Университетска СБАЛДБ „проф. Иван Митев“, София“.

1030-1045 Любов Чочкова1,2, К. Генова3, С. Али2, И. Паскалева1,2, К. Кели1, А. Шишманова1,2, П. Маркова1,2, И. Нейчева2, З. Халил2, А. Керезов2, И. Иванов1,2; 1Катедрапо педиатрия и медицинска генетика, Медицинскши Университет, МФ, 2Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Свети Георги“, гр. Пловдив, 3СМДЛОБ „Н.И.Пирогов“  – „Проследявяне и оценка на кардиологичния статус при деца с остра SARS-CoV-2 инфекция и Мултисистемен инфламаторен синдром временно асоцииран с нея“

1045-1100 Петьо Хаджийски1, Деница Кофинова1, Людмила Боянова2 1Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ „проф. Иван Митев“, 2МУ- София, Катедра по медиинска микробиология – „Състояние на Helicobakter Pylori инфекцията в детска възраст“.

1100-1115 Иван Янков, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Еозинофилният езофагит при деца – клинична и ендоскопска картина“.

1115-1130 Ралица Йорданова-Козарева, И. Пачева, И. Иванов, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Препоръки за поведение при остри вяли парализи в детска възраст“.

Дискусии

Обявяване на резултатите от оценката на постерите.

Обща снимка на участниците в конференцията

Закриване на конференцията

ЕЛЕКТРОННА ПОСТЕРНА СЕСИЯ – „Интересни клинични случаи“, Комисия за оценка на постерите – доц. М. Дикова, проф. С. Велизарова и д-р И. Янков

 1. Елиф Салих1; Р. Йорданова1,2, И. Соткова1,2, М. Панова1,2, И. Пачева1,2, И. Иванов1,2; 1Клиника по Педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, България, 2Катедра по Педиатрия и Медицинска генетика,, Медицински университет Пловдив, България – „Случай на енцефалит с малкомозъчен синдром при 5 годишно момче“.
 2. Андрей Гончаров1 , Е. Вучкова1 , И. Брадинова2 , Й. Узунова1, 1МФ на СУ „Св. Климент Охридски“, УМБАЛ „Лозенец“, 2МУ София, Национална Генетична Лаборатория – „Търсим ли връзка между хипотиреоидизма и мускулната дистрофия тип пояс-крайник в детска възраст – клиничен случай“.
 3. Д. Чечева1, Н. Генкова1,2,, К. Кетев1,2,3, М. Бошева1,2; 1Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, 2Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, 3Симулационен Тренировъчен Център, НИМУ – Пловдив – „Реактивация на Ebstein-Barr вирусна инфекция“.
 4. Е.Балабанова, Н. Спасов, Л. Иванова, Х. Бурнусузов, И. Мумджиев, И. Янева, М. Спасова, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Плвдив – „BRAF V600E  мутация  при случай с риск органпозитивна Лангерхансова хистиоцитоза със системна реактивация“.
 5. К.Атанасов, Ю. Димитрова, И. Цочева, Отдереление по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София – „Еритема мултиформе, като израз на микоплазмена инфекция в детска възраст“.
 6. М. Иванова1,2, П.Петкова2, 1Отделение по педиатрия към УМБАЛСМ, Н. И. Пирогов, 2Катедра психология, СУ „Климент Охридски, София – „Изследване на тревожността сред родителите на пациенти, хоспитализирани в Отделение по педиатрия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
 7. Л. Иванова, Н. Спасов, М. Спасова, Е. Балабанова, Х. Бурнусузов, МУ, МФ, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, УМБАЛ „Свети Георги“, Клиника по педиатрия гр. Пловдив – „Опит с Concisumab при инхибиторна хемофилия В“.
 8. И. Янева, Н. Спасов, Е. Балабанова, Л. Иванова, Х. Бурнусузов, И. Мумджиев,  М.Спасова, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Клиника по педиатрия, Звено онкохематология, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Таргетна терапия с ALK-инхибитор (Crisotinib) при дете с втори рецидив на ALK-положителен едроклетъчен анапластичен Неходжкинов лимфом“
 9. Ивелина Нейчева, И. Янков, Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив  – „Автоимунен панкреатит“.
 10. И. Делиева, Ц. Цветанова, И. Илиева-Алексиева, Е. Василева,  Катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив, Клиника по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Рядка причина за преждевременен пубертет при момиче“.
 1. Георги Буков1, К. Кетев1,4, Н. Генкова1,2, К. Бааджи3, Ц. Абаджиева2,3, И. Иванов1,2, М. Бошева1,2, 1Клиника по Педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, 2Катедра по Педиатрия и Медицинска генетика, Медицински университет Пловдив, 3Клиника по Кожни и венерически болести, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, 4Медицински Симулационен Тренировъчен Център, НИМУ Пловдив – „Синдром на Mucha Habermann“.
 2. Кр. Генкова1, М. Недевска2, Д. Митева1, Б. Георгиева1, С. Парина1, Я. Андонова1, Ц. Цолов4, С. Милева3, 1Клиника по педиатри, УМБАЛ „Александровска“, 2Универсистетска болница за активно личение „Света Екатерина“, Медицински Университет-София, 3Катедра по педиатрия, Медицински Университет – София, 4Детско отделение на Клиника УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ – „Когато „астмата“ не е астма, за какво да мислим“?  
 3. Я.Андонова1, Д. Митева1,2, Кр. Генкова1, С. Парина1, Б. Георгиева1, П. Костова1,2, В. Папочиева1, Г. Петрова1,2, 1Клиника по педиатрия „УМБАЛ Александровска“ ЕАД, София; 2Катедра по педиатрия, Медицински Университет-София – „За „100-дневната кашлица“ – клинични случаи от практиката“.
 4. Б. Георгиева1, Р. Ханджийска2, Е. Георгиева1, Кр. Генкова1, С. Парина1, Г. Петрова1,2, 1Клиника по педиатрия „УМБАЛ Александровска“ ЕАД, София; 2МБАЛББ „Св. София” – София; 3Катедра по педиатрия, Медицински Университет-София – „Не всичко е пневмония, да не забравяме туберкулозата“. 
 5. А. Владимиров1, Р. Маркова1,2, 1МЦ “Първа Детска Консултативна клиника“ – София, 2МУ – Плевен  – „Случай на краста при 2 месечнокърмаче – клинична оценка и терапевтичен подход“.
 6. М. Велев1, Р. Маркова1,2, 1МЦ “Първа Детска Консултативна клиника“ – София, 2МУ-Плевен – „Случайни лабораторни находки при остро болни деца“
 7. В. Малинова, МЦ „Първа Детска Консултативна клиника – София “Недоносеният“ бъбрек има ли нужда от проследяване – разсъждения по повод на клиничен случай“.
 8. ИнаТодорова1, В.Папочиева1, Д.Митева1,2,  Г. Петрова1,2 , 1Клиника по педиатрия „УМБАЛ Александровска“ ЕАД, 2Катедра по педиатрия, МУ-София – „Пробем ли е психогенната кашлицаца“?
 9. С. Симеонова1,2, К. Чачулова1, Р. Маркова1,3, 1МЦ “Първа Детска Консултативна клиника“, София, 2МУ-Плевен – „Клиничен случай на глюкозо-6Ф-дехидрогеназен дефицит, дебютирал остро с тахипнея и анемичен синдром при недоносено кърмаче“.
 10. А. Аройо1, Р. Маркова1,3, А. Владимиров1, Н. Римпова1,2, 1МЦ “Първа Детска Консултативна клиника“, София, 2Детско отделение – „Софиямед“, 3МУ-Плевен – „Клиничен случай на дете с ко-инфекция скарлатина и грип Б“
 11. И. Николов1, В. Папочиева1, Д. Митева1,2, С. Федева1,3, Г. Петрова1,2; 1Клиника по педиатрия „УМБАЛ Александровска“ ЕАД, 2Катедра по педиатрия, МУ-София, 3МЦ СилвиМед, Враца – „Муковисцидоза или астма? Правилният избор на подходящото лекарство може да е отговора“.  
 12. Хр. Найденов1,2, Ел. Стоева1,2, Р. Маркова1,31МЦ“ Първа Детска Консултативна клаиник“ – София, 2Клиника по Детска Гастроентерология – СБАЛДБ – София, 3Медицински Университет – Плевен – „Неврофиброматоза – клиника и проследяване в амбулаторни условия“
 13. К. Бангиева1, П. Маркова1,2, 1Клиника по Педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“, 2Катедра по Педиатрия и Медицинска генетика, МУ- Пловдив – „Още веднъж за хроничното температурно състояние в детска възраст“.
 14. К. Кетев1,3, Б. Маринов3,4, М. Бошева1,2, 1Клиника по Педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив; 2Катедра по Педиатрия и Медицинска Генетика, МУ-Пловдив; 3Медицински Симулационен Тренировъчен Център, НИМУ-Пловдив; 4Катедра по Патофизиология, МУ-Пловдив – „Виртуален пациент“.