Място на провеждане

гр. Поморие, хотел Wave Resort

7, 8 и 9 октомври 2022 г.

За информация:

Васил Петров – 0899/ 190 200

Румяна Димитрова – 0899/ 190 210

laxconsult@abv.bg

speshnapediatria@abv.bg